Nieuw boek: VERHALEN VAN NU

Voorlees- en fotoboek voor ouderen met dementie

In dit boek worden meer dan honderd verhalen verteld over het dagelijks leven rond het midden van de vorige eeuw. De auteurs zijn ouderen die zelf opgroeiden in die tijd. Door de persoonlijke en directe manier van vertellen, meestal in de ik-vorm, kunnen de lezers en de toehoorders zich goed inleven. De verhalen zijn soms prikkelend en relativerend, vaak met humor en met liefde geschreven en hierdoor bij uitstek geschikt om een prettige sfeer te creëren. Ze zijn zeker niet neerbuigend of kinderachtig, elke 70-plusser zal ervan genieten.

 

Het boek is geïllustreerd met bijna 200 foto’s, waardoor veel ouderen het prettig vinden om in het boek te bladeren.

Een fijn boek voor familie, vrijwilligers en verzorgenden om voor te lezen aan ouderen die zelf niet meer goed kunnen lezen, maar ook voor iedereen die wat sfeer wil proeven van de tijd(geest) waarin zijn of haar ouders of grootouders opgroeiden.

Van elk boek gaat €7,70 naar de Stichting Alzheimer Nederland.

De opbrengst tot nu toe is hier te volgen:

https://www.inactievooralzheimer.nl/verhalenvannu

“Verhalen van nu” over het dagelijks leven rond het midden van de vorige eeuw. 216 bladzijden, A4 formaat, met trefwoordenregister en hard kaft.

Verkrijgbaar bij https://www.boekenbestellen.nl/boek/verhalen-van-nu/

(zie ook de reviews daar) en bij http://www.dementie-winkel.nl/verhalen-van-nu voor €23,95

Wat maakt het boek bijzonder?

  • De verhalen worden verteld door volwassenen over hun jeugd, vaak vanuit het perspectief van een kind. Voor ouderen met dementie dus heel herkenbaar. Het taalgebruik is aangepast, maar niet kinderachtig of neerbuigend.

  • Elk verhaal beperkt zich tot één onderwerp. Zijpaden en bijzinnen zijn zoveel mogelijk vermeden.

  • Omdat de verhalen zijn geschreven of herschreven in de ik-vorm is het voorlezen een bijzondere ervaring. De lezer krijgt de volle aandacht omdat veel ouderen met dementie graag willen meeleven.  

  • Door de ik-vorm komt de spreektaal beter tot zijn recht. Het nodigt uit om onderbroken te worden en maakt het makkelijker om op een natuurlijke manier daarop in te spelen en te improviseren.  

  • De onderwerpen in het boek zijn voor jongere verzorgenden of familieleden vaak nieuw en verrassend. Dit geeft de ouderen met dementie een voorsprong. Zij zijn de experts. Ook dit versterkt de levendigheid van het contact.

  • De lengte van de verhalen is zo gekozen dat de aandacht niet verslapt.

  • De verhalen zijn ingedeeld in hoofdstukken zoals school, beroepen, vakantie en vrije tijd, oorlog, winter, etc, wat het vinden van een geschikt verhaal eenvoudig maakt.

  • De verhalen zijn gratis ter beschikking gesteld door (51) schrijvers uit verschillende delen van het land, die doorgaans schrijven voor (websites van) Historische verenigingen.