Tips om te stemmen voor mensen met dementie

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen. Ook mensen met dementie! Ze hebben soms wel hulp nodig bij het stemmen. Daarom geeft belangenbartiger Alzheimer Nederland u graag wat tips. Als u klikt op de link kunt u de tips lezen en de video bekijken 

Alzheimer Nederland geeft daarnaast ook voorlichting aan stembureaus, zodat zij mensen met dementie beter herkennen en kunnen begeleiden. Ook daarover kunt u meer lezen en horen via de link.