Onder de Loep in Voorst, mensen met dementie

In Voorst zijn, binnen het project 'Voorst onder de Loep', interviews gehouden met o.a. inwoners van Voorst om problemen zoals schulden, eenzaamheid, overgewicht, verslaving, opvoedingsonmacht, verwaarlozing en huiselijk geweld eerder te herkennen en te voorkomen.

Ook mensen met dementie zijn hiervoor geinterviewd, hun ervaringsverhalen leest u hier. Welllicht is het voor u een verhaal van herkenning of kunt u gebruik maken van de tips.

Wilt u meer weten over het project "Voorst onder de Loep" dan kunt u hier klikken.