Mantelzorg

Herkent u zichzelf als mantelzorger?

mantelzorgdementiedeventer
Bent u mantelzorger? 
Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen ondersteuning en hulp krijgen van de mantelzorgconsulent. De ondersteuning wordt geboden bij alle vragen t.a.v. zorg. Het wordt individueel geboden bij mantelzorgers thuis of, op uw verzoek, op kantoor. Men kan ook deelnemen aan groepsbijeenkomsten. 

De consulent mantelzorg is bereikbaar  via : 

Mens en Welzijn steunpunt Mantelzorg ,

tel: (0571) 28 77 52 

Of via deze link of email: mantelzorg@mensenwelzijn.nl

Boeken

Diensten